SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Recenzenci

LISTA RECENZENTÓW W 2018 ROKU

  • prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • prof. dr hab. Siergiej  Kizima (Akademia Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi)
  • prof. dr hab. Ilja Nikołajewicz Tarasow (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie)
  • prof. dr hab. Larisa Grigorewna Titarenko (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
  • prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski)
  • prof.dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr Walery Karbalewicz (Centrum Analityczne "Strategia")
  • dr Irina Pawlenko ( Uniwersytet Warszawski)
  • dr Andriej Rusakowicz (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)