SIEDZIBA

English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

 • Dr Paweł Stawarz

SEKRETARZE NAUKOWI

 • Agnieszka Polewska
 • Paulina Rybak

CZŁONKOWIE REDAKCJI

 • Dr Aleksandra Kułaga
 • Dr Vadym Zheltovskyy

Redakcja tematyczna

DZIAŁREDAKTORZY TEMATYCZNI
Przemiany systemowe i problemy bezpieczeństwa państw Europy Środkowowschodniej
 • Prof. dr hab. Józef Tymanowski
 • Prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler
 • Mgr Jarosław Niewiński
Polityka, gospodarka i współpraca zagraniczna państw Europy Środkowowschodniej
 • Dr Paweł Stawarz
 • Dr Vadym Zheltovskyy
Społeczeństwo i kultura państw Europy Środkowowschodniej
 • Dr hab. Wojciech Lewandowski
 • Dr Aleksandra Kułaga
 • Dr Patrycja Spytek

Redakcja językowa

 • Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik (język polski)
 • Dr Oksana Gorobec (język rosyjski)
 • Dr hab. Wojciech Lewandowski (język angielski)

Wydawca