SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Międzynarodowa Rada Naukowa

  • Prof. UPH dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • Prof. dr hab. Igor Gretskiy (Uniwersytet Państwowy w Petersburgu)
  • Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Victor Shadurski (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
  • Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr Valeriy Bortnikov (Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki)
  • Dr hab. Piotr Wawrzyk (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Dr Andrey Rusakovich (Białoruski Uniwersytet Państwowy)