SIEDZIBA

English version


SWE na Facebook


Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

ISSN 2450-0267

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP

Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości pisma oraz w celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja „Studiów Wschodnioeuropejskich” wprowadza procedurę mającą przeciwdziałać nielegalnym praktykom, do których zalicza się ghostwritingi guestauthorship.

Autorzy tekstów nadsyłanych do „Studiów Wschodnioeuropejskich” zobowiązani są do złożenia oświadczenia o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich. W oświadczeniu zawarta jest także deklaracja dotycząca ghostwritingi guestauthorship.

Autor zaświadcza w nim, iż posiada prawa autorskie do nadesłanego tekstu, wskazuje również udział osób trzecich w jego powstaniu, w tym imiennie współautorów, a także źródła finansowania, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów - w przypadku, gdy tekst jest efektem projektu badawczego.

Podpisane oświadczenie Autor przesyła do redakcji wraz z tekstem artykułu.

Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację artykułu w „Studiach Wschodnioeuropejskich”.


WYKRYTE PRZYPADKI NARUSZENIA ZASAD RZETELNOŚCI NAUKOWEJ BĘDĄ PRZEZ REDAKCJE UJAWNIANE, A INFORMACJE O NICH PRZEKAZYWANE INSTYTUCJOM ZATRUDNIAJĄCYM AUTORA CZY TOWARZYSTWOM NAUKOWYM.

Wydawca